MEDISEP रुग्णालय यादी 2023 जिल्हानिहाय मेडकार्ड पूर्ण रुग्णालय यादी PDF

एसके हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, जेनिटोरिनरी सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, नेफ्रोलॉजी, रूमेटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, नेत्ररोग, पल्मोनोलॉजी, आपत्तीजनक पॅकेज एसआर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सामान्य औषध/शस्त्रक्रिया, सामान्य शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, जेनिटो युरिनरी सर्जरी, पॉलीट्रॉमा आणि गंभीर काळजी एसयूटी अकादमी ऑफ मेडिकल सायन्स, वट्टापारा जनरल मेडिसिन/सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनॅकॉलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, जेनिटो युरिनरी सर्जरी, पॉलीट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, नेफ्रोलॉजी अत्तुकल देवी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस लिमिटेड (ADIMS) जनरल मेडिसिन/सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, न्यूरोलॉजी, जेनिटो युरिनरी सर्जरी, पॉलीट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, संधिवातशास्त्र बेनाड हॉस्पिटल सामान्य औषध/शस्त्रक्रिया, सामान्य शस्त्रक्रिया, ऑर्थोपेडिक टीएससी हॉस्पिटल सामान्य औषध/शस्त्रक्रिया, सामान्य शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, कार्डिओलॉजी, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी शस्त्रक्रिया, जननेंद्रियाची मूत्र शस्त्रक्रिया, पॉलीट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, नेफ्रोलॉजी, संधिवातशास्त्र श्रीनेत्र आय हॉस्पिटल नेत्ररोग सरस्वती हॉस्पिटल कार्डिओलॉजी, कार्डिओव्हस्कुलर आणि कार्डिओथोरॅसिक सर्जरी रुक्मणी मेमोरियल देवी हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन/सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनॅकॉलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, पेडियाट्रिक्स, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, जेनिटोयूरिनरी सर्जरी, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, पेडियाट्रिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, संधिवात, एंडोक्राइनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी अचूक नेत्र रुग्णालय नेत्ररोग पल्स मेडिकेअर हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड सामान्य औषध/शस्त्रक्रिया, सामान्य शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग, ENT एनआयएमएस हॉस्पिटल, नेयट्टींकारा जनरल मेडिसिन/सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, बालरोग, कार्डिओलॉजी, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आणि कार्डिओथोरॅसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, जननेंद्रियाची मूत्र शस्त्रक्रिया, ऑन्कोलॉजी, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, बालरोगशास्त्र, एनस्ट्रोमॅरोलॉजी, शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रियाशास्त्र ,पल्मोनोलॉजी, आपत्तीजनक पॅकेज नय्यर मेडसिटी जनरल मेडिसिन/सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, बालरोग, कार्डिओलॉजी, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आणि कार्डिओथोरॅसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, जननेंद्रियाची मूत्र शस्त्रक्रिया, ऑन्कोलॉजी, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, बालरोगशास्त्र, एनस्ट्रोमॅरोलॉजी, शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रियाशास्त्र , पल्मोनोलॉजी ज्युबिली मेमोरियल हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन/सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, बालरोग, कार्डिओलॉजी, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आणि कार्डिओथोरॅसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, जननेंद्रियाची मूत्र शस्त्रक्रिया, ऑन्कोलॉजी, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, बालरोगशास्त्र, एनस्ट्रोमॅरोलॉजी, शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रिया, शस्त्रक्रियाशास्त्र , पल्मोनोलॉजी भारत हॉस्पिटल सामान्य औषध/शस्त्रक्रिया, सामान्य शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, बालरोग, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, नेफ्रोलॉजी, संधिवातशास्त्र सॉमरवेल मेमोरियल सीएसआय मेडिकल कॉलेजचे डॉ जनरल मेडिसिन/सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, बालरोग, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, जेनिटोयूरिनरी सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, बालरोग शस्त्रक्रिया, नेफ्रोलॉजी, संधिवातशास्त्र, गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, प्लॅमोनॉलॉजी, एन्डोकॉलॉजी प्रियस हॉस्पिटलचे डॉ जनरल मेडिसिन/सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनॅकॉलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, पेडियाट्रिक्स, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, जेनिटोयूरिनरी सर्जरी, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, पेडियाट्रिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, संधिवात, एंडोक्राइनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी CSI मिशन हॉस्पिटल सामान्य औषध/शस्त्रक्रिया, सामान्य शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, पॉली ट्रॉमा आणि क्रिटिकल केअर, नेफ्रोलॉजी, संधिवातशास्त्र अमर प्रसूती रुग्णालय स्त्रीरोग, आपत्तीजनक पॅकेज अल हिबा आय हॉस्पिटल नेत्ररोग अग्रवाल आय हॉस्पिटल नेत्ररोग

Leave a Comment