62.50 कोटी कंदाचल इमारत प्रकल्प निधी मंजूर Gr

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राबविण्यात आलेले कांदा विकास प्रकल्प 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकार 8 सप्टेंबर रोजीचा निर्णय या लेखात आपण माहिती पाहू.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ‘कांदा विकास प्रकल्प’ –

महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 29 व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये कांदा विकास प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कंदाचल विकास प्रकल्पांतर्गत एकूण 250 कोटींचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. तसेच, 2021-22 आणि 2022-23 या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 125 कोटी रुपयांचा निधी आर्थिक सहाय्याच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यानुसार राज्यस्तरावरील प्रकल्प मंजुरी समितीने या प्रकल्पासाठी रु. कांदाचल बांधकाम प्रकल्पासाठी 2021-22 आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षांसाठी 12 कोटी.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच 2021-22 साठी राज्य प्रशासनाने रु. त्यानुसार राज्य शासनाअंतर्गत पुढील शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

कांदा बांधकाम प्रकल्प शासन निर्णय 8 सप्टेंबर 2021 –

राज्य प्रशासनाने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्यात कंदाचल बांधकाम प्रकल्प राबविण्यासाठी सुमारे 62.50 कोटी रुपयांच्या निधी कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे. या मान्यतेनुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अंतर्गत अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत 62.50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

  • हा प्रकल्प दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. त्यातच चालू वर्षासाठी ६२.५० कोटी रुपयांच्या निधीच्या वाटपास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांकडून वर्षानुवर्षे मिळणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात वाढ किंवा घट करण्याचा अधिकार सरकारकडे राहील.
  • कंदाचल उपब्राणी प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येणार आहे. 62.50 कोटींच्या मंजूर निधीपैकी केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के आणि राज्य सरकारचा वाटा 40 टक्के असेल.
  • लाभार्थ्याने कांदा धानाची लागवड केल्यानंतर लागवडीच्या नोंदी जिओटॅगिंगद्वारे केल्या जातील.
  • राज्य विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज मागवले जातील आणि कांदाचल उभारणी प्रकल्पांतर्गत लॉटरीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
  • निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून पूर्वमंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर, पूर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून पाहणी केली जाईल. त्यानंतरच कंदाचलच्या बांधकामासाठी अनुदान दिले जाईल.
  • लाभार्थीची सत्तरीवी उत्तीर्ण नोंद केल्याशिवाय अनुदान दिले जाणार नाही.
  • कांडा चाळ प्रकल्पांतर्गत, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला यांना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राधान्याने आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
  • राज्यात प्राप्त झालेली एकूण रक्कम राज्यातील सर्व जिल्हे किंवा तालुक्यांमध्ये समान रीतीने वितरीत केली जाईल आणि या आर्थिक रकमेतील मर्यादित शेतकर्‍यांना निवडण्याची मुभा असेल.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कांदा विकास प्रकल्पासाठी 8 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येणाऱ्या निर्णयामध्ये वरील सर्व बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

अशा आणखी नवीन योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट देत राहा आणि शेअर करायला विसरू नका जेणेकरून तुमच्या इतर शेतकरी मित्रांना फायदा होईल.

Leave a Comment