150 कोटी कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प योजना निधी मंजूर (वेगाअंतर्गत)

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण सूर्य आहोत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील राष्ट्रीय कृषी विकास योजना गती अंतर्गत राज्य कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प अंमलबजावणीची तारीख 8 सप्टेंबर 2021 आजच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती आपण या लेखात पाहू. जर तुम्हीही या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज केल्यास, शासन निर्णय GR ते तुमच्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. हा संपूर्ण लेख नक्की वाचा.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प योजना 2021 –

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे आणि कृषी क्षेत्रातील ऊर्जेचा वापर वाढावा यासाठी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच राज्यात विविध केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहेत. जसे की, राष्ट्रीय हरवलेली धान्य मोहीम, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, तेलबिया आणि तेलबिया अभियान, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण घटकासाठीही काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कृषी यांत्रिकीकरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. या बाबींचा विचार करून कृषी यांत्रिकीकरणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राफ्टरद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

10 मे 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीने रु. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राफ्तार अंतर्गत 150 कोटी कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प अंमलबजावणीचा मुद्दा राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार राज्य शासनाने पुढील शासन निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना जलद कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प शासन निर्णय 8 सप्टेंबर 2021 –

रवि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची गती कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय राज्य प्रशासनाने अंतर्गत निधीतून रु. 150 कोटी 8 सप्टेंबर 2021 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाले आहे. हा प्रकल्प कृषी यांत्रिकीकरण अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविण्यात येणार आहे.

  • चला राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (राफ्टा) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी लाभार्थ्यांकडून महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज स्वीकारले जातात.
  • ऑनलाइन लॉटरीद्वारे लाभार्थी निवडले जातात.
  • लाभार्थी निवडीची वास्तविक प्रक्रिया राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार अंतर्गत निधीच्या उपलब्धतेनुसार उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत केली जाते.
  • प्रकल्पांतर्गत पुरविलेल्या मशीन टूल्सचे जिओ टॅगिंग केले जाते.
  • तसेच, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राफ्तार अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांमधून कृषी यंत्रसामग्री आणि अवजारे खरेदीसाठीच अनुदान दिले जाईल.
  • या निधीतून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान स्वीकारले जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
  • तसेच, या प्रकल्पांतर्गत मंजूर अनुदानाची रक्कम महाडीबीटी पोर्टलद्वारे पीएफएमएसद्वारे वितरित केली जाईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्तांची आहे.

वरील सर्व बाबी 8 सप्टेंबर 2021 च्या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.

अशाच नवीन योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट देत रहा आणि शेअर करायला विसरू नका जेणेकरून तुमच्या इतर शेतकरी मित्रांना फायदा होईल.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रवेग GR 2021

Leave a Comment