शेतकऱ्यांसाठी 175 कोटींचा नवीन जीआर – सरकारचा निर्णय प्रधान मंत्री कृषी सिंचन

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, 2020-21 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी संचलन योजना- प्रति ड्रॉप अधिक पीक वजावट अंतर्गत सर्व सामान्य श्रेणींसाठी पहिला हप्ता रु.17529 लाख निधी वितरीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय 1 जानेवारी 2021 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता, त्याची सविस्तर माहिती आपण आज पाहू.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पीक घटक राज्यात राबविण्यात येत आहे. या घटकांतर्गत सूक्ष्म सिंचनाचे दोन पैलू आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या अतिरिक्त बाबी राबविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये केंद्र व राज्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.

वित्त विभागाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति ड्रॉप अधिक पीक घटकाच्या मंजूर तरतुदीच्या 75% मर्यादेपर्यंत निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. यापूर्वी संदर्भित मंजूर तरतुदींपैकी दि. 11 जून 2020 आणि दि. 27 ऑक्टोबर 2020 चा शासन निर्णयत्यानुसार रु.11983 लाख के. डॉ. हिश्या आणि राज्याचा हिस्सा रु.7988 लाख असे एकक 19971 लाखांचा निधी सन 2019-20 मध्ये न खर्च केलेले आणि केंद्र सरकारने वर्ष 2020-21 या वर्षभरातील खर्चासाठी मंजूर केलेला निधी हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी वितरीत करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय:
 • रवि २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी संचलन यजन अंतर्गत- सर्वसाधारण वर्गासाठी प्रति ड्रॉप अधिक पीक घटक लागू करणे केंद्र हिश्याचा पहिला हप्ता रु.10517 लाख (शब्दशः रुपये एकशे पाच कोटी सतरा लाख फक्त) आणि समतुल्य राज्य hisya च्या रु.7012 लाख (अक्षरशः रुपये सत्तर कोटी बारा लाख फक्त) आसा एकूण रु.17529 लाख (शब्दशः रुपये एकशे पंचाहत्तर कोटी एकोणतीस लाख फक्त) निधी आयुक्त (कृषी) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (BDS) वर वितरित केला जाईल.

 • सदर योजनेंतर्गत वितरीत करावयाच्या निधीच्या वितरणासाठी खालीलप्रमाणे नियंत्रक, आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
1. आयुक्तालय स्तर:

आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे

2. जिल्हा स्तर:

संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

 • सन 2019-20 साठी अनुदान वाटप महाडीबीटी पोर्टलद्वारे केले पाहिजे
 • जीआरमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात पीएफएमएस प्रणालीद्वारे जमा करावी.
 • सदर निधी खर्च करताना कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही शासकीय नियमांचे किंवा अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. असे या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

अलीकडील पोस्ट
 • शेतकऱ्यांसाठी 175 कोटींचा नवीन जीआर – सरकारचा निर्णय प्रधान मंत्री कृषी सिंचन

 • संजय गांधी गैर-आधार पेन्शन अनुदान योजना संपूर्ण माहिती

 • शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2022 माहिती | गाय गोठा अनुदान महाराष्ट्र 2023 फॉर्म

 • आदिवासी कर्ज योजना महाराष्ट्र 2023 संपूर्ण तपशील

 • स्वावलंबन योजना महाराष्ट्र अर्ज फॉर्म 2023 | मराठीत स्वावलंबन योजना

 • 250 कोटी (पोखरा) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी शासन निर्णय

 • 35188.50 लक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2022-23 शासन निर्णय मंजूर जी.आर.

 • संजय गांधी निराधार योजना आणि वृद्ध भूमिहीन योजना 2023 साठी अनुदान मंजूर

The submit शेतकऱ्यांसाठी 175 कोटींचा नवीन GR – शासन निर्णय प्रधान मंत्री कृषी सिंचन seemed first on महासरकारी शेतकरी योजना.

Leave a Comment