रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 2023

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे ज्या अंतर्गत कामाच्या मागणीसाठी लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
यामध्ये केंद्र सरकारकडून 100 दिवसांपर्यंत रोजगार दिला जातो आणि त्यानंतर राज्य सरकार रोजगार हमी देते.

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र

महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा महाराष्ट्रात 1977 पासून लागू करण्यात आला. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 अंतर्गत दोन योजना होत्या.

ग्रामीण भागातील अकुशल व्यक्तींसाठी रोजगार हमी योजना
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 च्या कलम 7 (2) (दहा) अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजना. या योजनांना राज्य सरकारकडून निधी देण्यात आला होता. 2005 मध्ये, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) संपूर्ण भारतात लागू केला.

वरील निर्णयानुसार, महाराष्ट्र सरकारने 2006 साली पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. परंतु विधीमंडळाने 1977 च्या कायद्यात केंद्रीय कायद्यानुसार राज्याला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे ही योजना अंमलबजावणी बदलली आहे. सद्य: स्थिती महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 (2006 मध्ये सुधारित) राज्यात लागू आहे, आणि या योजनेअंतर्गत खालील दोन योजना चालू आहेत. “रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र”

रोजगार हमी योजना

रोजगार हमी योजना (नरेगा योजना) म्हणजे काय? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGA योजना) भारतात 7 सप्टेंबर 2005 पासून लागू करण्यात आली होती. सार्वजनिक कामांशी संबंधित अकुशल मजूर करण्यास इच्छुक असलेल्या कोणत्याही ग्रामीण कुटुंबातील सदस्यांना या योजनेअंतर्गत 100 दिवसांचा रोजगार दिला जातो. 2010-11 या आर्थिक वर्षात मनरेगा योजनेसाठी केंद्र सरकारचा खर्च 40,100 कोटी रुपये होता.

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बेरोजगार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेचा लाभ शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या सर्व नागरिकांना दिला जातो. सन 1977 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने रोजगार कायदा लागू केला.

या कायद्यांतर्गत दोन योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी एक महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना आहे. या योजनेद्वारे बेरोजगार नागरिकांना वर्षातून किमान 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. महाराष्ट्रात मान्यता दर निश्चित करण्यात आला. रोजगार हमी योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार. केंद्र सरकारने 2008 मध्ये ही योजना संपूर्ण देशात लागू केली होती. ही योजना देशभरात महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा म्हणून ओळखली जाते. (रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र)

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र

ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGA) अंतर्गत कोणते उपक्रम/उपक्रम आहेत?
मनरेगा ग्रामीण विकास आणि रोजगार निर्मितीची दुहेरी उद्दिष्टे साध्य करते. मनरेगामध्ये नमूद केलेले उपक्रम ग्रामीण विकास उपक्रमांवर केंद्रित आहेत.

ज्यामध्ये ग्रामीण जोडणी, जलसंधारण, पूरनियंत्रण आणि संरक्षण बंधारे तसेच गळती टाक्या, लहान बंधारे, वनीकरण, खाणकाम, नवीन तलाव इत्यादी दुरुस्तीवर भर देण्यात आला आहे. तसेच या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांना पृथ्वी सपाटीकरण, वृक्षारोपण आदी कामेही केली जातात. {रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र}

रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रासाठी पात्रता

• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा.
• केवळ ग्रामीण भागात राहणारे नागरिकच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
• अर्जदार 10वी पास असावा.
• अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे.
• अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असावा. (रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र)

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड.
  • निवास प्रमाणपत्र
  • उत्पन्नाचा पुरावा
  • शिधापत्रिका
  • पासपोर्ट साईज फोटो रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना किंवा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी तुम्ही खालील प्रक्रियेचा अवलंब करू शकता.

  • सर्व प्रथम आपण मनरेगा अधिकृत वेबसाइटवर जा. योजनेचे होम पेज तुमच्या समोर उघडेल. मग तुम्ही नोंदणी करा तुम्हाला या बटणावर क्लिक करावे लागेल.
  • पुढील पानावर तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरायची आहे. नंतर नोंदणी करा या बटणावर क्लिक करून तुम्ही भरलेली माहिती प्रस्तुत करणे वरील पद्धतीने तुमची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. मग तुम्ही लॉगिन करा तुम्हाला या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. “रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र”
  • तुमच्या समोर एक लॉगिन फॉर्म उघडेल. या फॉर्ममध्ये तुमचे वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड भरा लॉगिन करा तुम्हाला बटणावर क्लिक करावे लागेल.
  • त्यानंतर तुमच्यासमोर एक अॅप्लिकेशन ओपन होईल. या अॅप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला सर्व आवश्यक माहिती भरावी लागेल आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
  • वरील प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल. वरील मार्गाने तुमची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल. “रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र”

Leave a Comment