राज्यात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यास मान्यता देणारा शासन निर्णय

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज या लेखात आपण 2021-22 या आर्थिक वर्षात कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेशी संबंधित माहिती पाहणार आहोत. चला तर मग बघूया काय चाललंय मित्रांनो फलोत्पादन विकास मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन योजना मंत्रिमंडळ शासन निर्णय 27 जुलै 2021.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान –

केंद्र सरकारकडून १ एप्रिलपासून राष्ट्रीय फळ उत्पादन विकास ऑर्चर्ड मिशन, नारळ विकास मंडळ, केंद्रीय फलोत्पादन संस्था, अंतर्गत ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या सर्व योजना एकत्रित करून. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (मिशन ऑफ इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर) राबविण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मोहिमेत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचा समावेश करण्यात आला आहे. या मोहिमेला केंद्राकडून अर्थसहाय्य देण्यात आले असून कृषी उन्नती योजनेत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. एकात्मिक फलोत्पादन अभियानात फळे, भाजीपाला, कंद, मशरूम, नारळ, नट, सुगंधी वनस्पती, मसाले, फुले, बांबू, कोको इ. उत्पादनांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणारी योजना आहे, सन 2015-16 पासून केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा 60:40 च्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे.

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, रु. 124222.43 लाख आणि वचनबद्ध कार्यक्रम रु. महाराष्ट्रातील कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानासाठी ५३९१.६९ लाख एकूण रु. १७८१४.१२ लाख. आले आहे

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत योजनेची उद्दिष्टे काय आहेत –

  • योजनेत समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवणे.
  • मातीची उत्पादकता आणि सुपीकता वाढवणे.
  • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी.
  • रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे. ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

Leave a Comment