महिला सन्मान योजना महाराष्ट्र 2023

महिला सन्मान योजना: आजपासून एसटी प्रवासावर 50% सवलत, महिला सन्मान योजना सुरू झाली GR : महिला सन्मान योजना महाराष्ट्र 2023

महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये सर्व महिलांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बस प्रवास भाड्यात 50% सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. त्या घोषणेच्या अनुषंगाने d १७-०३-२०२३ राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या वासा प्रवास भाड्यात राज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या सर्व महिलांना ५०% सवलत देण्यात आली आहे. सदर सवलत सरकारकडून परतफेड केली जाईल.

सर्व महिलांना सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये ५०% सूट देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार पुढील सूचना दिल्या आहेत. महिला सन्मान योजना

महिला सन्मान योजना महाराष्ट्र

 1. सर्व प्रकारच्या महामंडळाच्या बसेसमध्ये (साधे, मिडी/मिनी, निमराम, विना वातानुकूलित स्लीपर, शिवशाही (आसन), शिवनेरी, शिवाई (साधी आणि वातानुकूलित) इ.) सर्व महिलांना आरपी 50% सूट देण्यात आली आहे. /03/2023. भविष्यात आरपी कॉर्पोरेशनच्या ताफ्यात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बसेससाठीही हे लागू होईल.
 2. सदर योजनेला ‘महिला सन्मान योजना’ असे म्हणतात. सदर सवलत महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीपर्यंत सर्व महिलांना मान्य आहे.
 3. ही सवलत शहरी वाहतुकीसाठी मान्य नाही.
 4. महामंडळाच्या बसेससाठी आरपी अॅडव्हान्स तिकिट बुकिंग करणाऱ्या महिलांना घेण्यात आले आहे. अशा महिलांना ५०% सूट देऊ नये. महिला सन्मान योजना
 5. ज्या तारखेला सवलत मंजूर केली आहे त्या तारखेपूर्वी आगाऊ आरक्षणांवर केलेल्या प्रवासासाठी कोणतेही परतावे दिले जाणार नाहीत
 6. सर्व महिलांसाठी भाड्यात ५०% सवलत असली तरी, या योजनेतील जे प्रवासी संगणकीकृत आरक्षण सुविधा, विंडो बुकिंग, ऑनलाइन, मोबाईल अॅप, संगणकीकृत आरक्षणाद्वारे तिकीट खरेदी करतील त्यांच्याकडून सेवेच्या प्रकारानुसार लागू आरक्षण रक्कम आकारली जावी.
 7. सरकारने सर्व महिलांना प्रवास भाड्यात ५०% सूट दिल्याने ५०% प्रवास भाडे आकारले जाईल. म्हणून, प्रवास भाड्यात AS वस्तू आणि सेवा कर निधी आणि वातानुकूलित सेवांसाठी आकारला जावा.

महिला सन्मान योजना

 1. मॅन्युअल तिकीट प्रक्रिया – महिलांना दिलेल्या ५०% सवलतीची गणना करण्यासाठी स्वतंत्र तिकीट छपाई आवश्यक आहे. ही सवलत ५०% असल्याने, मूळ तिकीट वाहकाने त्या प्रत्येक महिलेला देणे आवश्यक आहे. (तिकीटाची रंगसंगती स्वतंत्रपणे कळवली जाईल.)
 2. प्रवास भाड्यात 50% सवलत सर्व महिलांना दिली जावी, तरीही त्यांना सरकारकडून प्रतिपूर्तीचा दावा करण्यासाठी ETI ORS प्रणाली बंद झाल्यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून छापील तिकिटे देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रु.5/-, रु.10/- आणि रु.ची मूळ तिकिटे. 10/-, रु. २०/- रु.३०/-, रु.४०/- ​​रु.५०/- आणि रु. 100/- अतिरिक्त तिकिटे द्यावीत. “महिला सन्मान योजना”
 3. ईटीआय मशिनमध्ये ७७ नंबरवर ही सवलत मिळेल.
 4. शीर्षक महिलांना देण्यात येणाऱ्या मोफत प्रवास सवलतीच्या रकमेसाठी स्वतंत्र शीर्षक दिले जात आहे. (याची माहिती नंतर दिली जाईल.)
 5. 12 वर्षांवरील महिलांसाठी ‘अमृत जेष्ठ नागरिक’ योजनेच्या परिपत्रक सूचनेनुसार 100% सवलत स्वीकारली जाईल.
 6. महिला सन्मान योजना ‘महिला सन्मान योजना’ सवलत 65 ते 75 वर्षे वयोगटातील महिलांना मान्य आहे.
 7. महिला सन्मान योजना 50% सवलत 5 ते 12 वयोगटातील मुलींना पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील.

सदर सवलतींतर्गत येणारी रक्कम मोठी असल्याने तिचा कोणत्याही स्तरावर गैरवापर होणार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी आगर लेखापालाकडून लेखापरीक्षण करण्यात यावे आणि शासनाकडून महामंडळाला मिळालेली भरपाई योग्य आहे. महिलांच्या सवलतीच्या संदर्भात खाते पडताळणी आणि लेखापरीक्षणाच्या पद्धतींबाबत लेखा विभाग स्वतंत्र परिपत्रक जारी करेल. महिला सन्मान योजना

विभागीय नियंत्रकांनी विभागीय परिवहन अधिकारी, विभागीय लेखाधिकारी, गोदाम व्यवस्थापक, गोदाम लेखापाल, स्थानक प्रमुख यांच्या बैठका आयोजित करून सदर सवलतीबाबत सविस्तर सूचना द्याव्यात. सर्व पर्यवेक्षी कर्मचारी आणि चालक वाहकांना वेअरहाऊस व्यवस्थापकांनी सादर केलेल्या सवलतीबद्दल माहिती देण्यासाठी, कर्मचारी माहिती फलक, रोख तिकीट विभाग, स्थानक मुख्य कार्यालय, प्रवासी माहिती फलक इ. या सवलतीची माहिती सुवाच्य स्वरूपात प्रकाशित करावी. आणि त्या ठिकाणी दृश्यमान फॉर्म आणि उक्त सूट वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध केली जावी.

Leave a Comment