मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना, विद्यार्थ्यांना सरकारच्या हमीवर कर्ज मिळेल

आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कर्ज मिळणे कठीण जाते. कारण जेव्हा कर्जे विहित मर्यादेपेक्षा जास्त होतात तेव्हा बँका संपार्श्विक सुरक्षा मागतात. अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबात जमीन, इमारत इत्यादी नसल्यामुळे तारण सुरक्षा देणे शक्य होत नाही. अशा गरीब गुणवंत विद्यार्थ्यांना मध्य प्रदेश सरकारकडून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कर्जाची गरज आहे. त्यांच्यासाठी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी डॉ एमपी उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना 2023 सुरू केले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील खालच्या वर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सरकार बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देईल. संस्थात्मक वित्त हा या योजनेचा नोडल विभाग बनवण्यात आला आहे. एमपी उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना दरवर्षी जास्तीत जास्त 200 विद्यार्थ्यांच्या केसेससाठी हमी दिली जाऊ शकते.

एमपी उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना 2023

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना 2023 लागू केले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. एमपी उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आयुष विभाग आणि उच्च शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. विविध अभ्यासक्रमांच्या उच्च शिक्षणासाठी कर्ज मिळविण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आयुष आणि उच्च शिक्षण विभागाकडून संबंधित अधिसूचित अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना कर्जाची हमी दिली जाईल. जास्तीत जास्त 200 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांसाठी, प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेअंतर्गत हमी दिली जाऊ शकते. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठीच्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील कनिष्ठ मध्यमवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न या योजनेतून साकार होणार आहे.

मुख्यमंत्री युवा कौशल्य कमाई योजना

मधला राज्य उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना 2023 प्रमुख ठळक मुद्दे

योजनेचे नाव एमपी उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना
सुरू केले होते मध्य प्रदेश सरकार द्वारे
विभाग तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, आयुष आणि उच्च शिक्षण विभाग
लाभार्थी राज्यातील अल्प उत्पन्न गटातील गरीब विद्यार्थी
वस्तुनिष्ठ उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणे
हमी क्रमांक 200 विद्यार्थ्यांना हमी
अर्ज प्रक्रिया ऑफलाइन
वर्ष 2023
राज्य मध्य प्रदेश

MP Ucch शिक्षा कर्ज हमी योजना च्या वस्तुनिष्ठ

मध्य प्रदेश सरकारने उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची हमी देणे आहे. या योजनेचा लाभ मिळाल्याने अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होईल.

सांसद रोजगार सेतू योजना

विभाग द्वारे हमी क्रमांक

खासदार उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजनेंतर्गत वित्त विभागाकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी किती हमी द्यायची हे विभागाने ठरवले आहे. या योजनेंतर्गत परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कर्जाचा समावेश केला जाईल, परंतु अशा विद्यार्थ्यांची संख्या विभागासाठी विहित केलेल्या एकूण संख्येच्या 20% पेक्षा जास्त असणार नाही. शिक्षण क्षेत्रात विभागाकडून खालील विद्यार्थ्यांच्या संख्येची हमी दिली जाईल.

 • या योजनेंतर्गत शिक्षण क्षेत्रातील 100 विद्यार्थ्यांना हमी दिली जाईल.
 • मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजनेंतर्गत तंत्रशिक्षण घेत असलेल्या ६० विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सरकारकडून बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
 • दुसरीकडे, 40 विद्यार्थ्यांना इतर उच्च शिक्षण क्षेत्रात शिकण्याची हमी दिली जाईल.

एमपी उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजनेअंतर्गत निवड प्रक्रिया

 • मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजनेअंतर्गत, पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांमध्ये स्क्रीनिंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
 • या समितीचे अध्यक्ष संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव असतील.
 • गठित समितीचे सदस्य संबंधित विभागाचे विभागप्रमुख, संचालक संस्थात्मक वित्त आणि निमंत्रक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असतील.
 • खासदार उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजनेंतर्गत विद्यार्थ्याने निवडलेल्या अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता, शैक्षणिक संस्थेची मान्यता, विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्याची निवड करण्याची प्रक्रिया, संभाव्यतेचे मूल्यांकन. विद्यार्थ्याने बँकेकडून घेतलेले कर्ज परत करणे इत्यादी बाबी समितीमार्फत केल्या जातील.
 • या सर्वांच्या आधारे स्क्रीनिंग कमिटीमार्फत विद्यार्थ्यांची या योजनेसाठी निवड केली जाईल.
 • त्यानंतर विद्यार्थ्यांना कर्जाची हमी दिली जाईल.

MP Ucch शिक्षा कर्ज हमी योजना 2023 च्या फायदा आणि गुणधर्म

 • मध्य प्रदेश सरकारने उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना सुरू केली आहे.
 • या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
 • या योजनेंतर्गत राज्यातील जास्तीत जास्त 200 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांसाठी राज्य सरकारकडून प्रत्येक आर्थिक वर्षात हमी दिली जाईल.
 • या योजनेची अंमलबजावणी तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आयुष आणि उच्च शिक्षण विभाग करणार आहे.
 • यासोबतच अशा विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आले आहे. ज्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कर्ज घ्यायचे आहे.
 • मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजनेचा लाभ गरीब आणि दुर्बल कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना दिला जाईल.
 • एमपी उच्च शिक्षा कर्ज हमी योजनेचा लाभ देण्यासाठी संबंधित विभागाकडून विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल.
 • कर्ज मिळाल्याने विद्यार्थी त्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील.
 • ही योजना शैक्षणिक क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रभावी ठरेल.
 • कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय या योजनेचा लाभ मिळाल्याने दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षण घेता येणार आहे.

मुख्यमंत्री मुलगी स्कूटी योजना

मधला राज्य उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना च्या च्या साठी पात्रता

 • एमपी उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी, अर्जदार हा मूळचा मध्य प्रदेशचा असणे आवश्यक आहे.
 • या योजनेसाठी केवळ राज्याचे विद्यार्थी पात्र असतील.
 • कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील गुणवंत विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी कर्ज मिळविण्यास पात्र असतील.
 • विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे सर्व स्रोतांमधून वार्षिक उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

एमपी उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना साठी आवश्यक कागदपत्रे

 • आधार कार्ड
 • मी प्रमाणपत्र
 • पत्त्याचा पुरावा
 • जात प्रमाणपत्र
 • शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र
 • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
 • बँक खाते विवरण
 • मोबाईल नंबर

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजना 2023 अंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया

 • सर्व प्रथम विद्यार्थ्याने त्याच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्याशी संपर्क साधावा.
 • यानंतर विद्यार्थ्याला आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित बँकेत जावे लागेल.
 • बँकेत गेल्यानंतर विद्यार्थ्याला खासदार उच्च शिक्षण कर्ज हमी योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी बँक अधिकाऱ्याकडून माहिती घ्यावी लागेल.
 • याशिवाय संपार्श्विक सुरक्षेसाठी विद्यार्थ्याला स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागेल.
 • विद्यार्थ्याने सर्व कागदपत्रांसह अर्ज बँकेमार्फत संबंधित विभागाच्या नोडल ऑफिसरकडे जमा करायचा आहे.
 • अर्ज केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची समितीकडून छाननी केली जाईल.
 • विद्यार्थ्याची परीक्षा समाधानकारक आढळल्यास, सरकार विद्यार्थ्याची निवड करेल आणि हमीपत्रावर शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देईल.
 • अशा प्रकारे तुम्हाला या योजनेचे लाभ मिळू शकतील.

Leave a Comment