बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजनेत डॉ

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजनेत डॉविषयाचे १२ एप्रिल २०२१ सरकारचा निर्णय आम्ही पाहणार आहोत. बघू मग मित्रांनो ही योजना काय आहे, त्याच्या अटी, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, योजनेची कार्यपद्धती याबद्दलची सर्व माहिती आपण या लेखात पाहू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 130 वी जयंती जगभरात साजरी होत आहे. 14 एप्रिल 2021 या दिवशी, या जयंतीनिमित्त, राज्यातील अनुसूचित जाती/जमातींचे जीवन उज्वल करण्यासाठी वीज जोडणीची विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. दिनांक 14 एप्रिल 2021 आणि 6 डिसेंबर या कालावधीत अंमलबजावणीचा मुद्दा सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजनेचे उद्दिष्ट – डॉ.

14 एप्रिल 2021 ते 6 डिसेंबर 2021 या कालावधीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या अर्जदारांना महावितरणच्या माध्यमातून घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी प्राधान्याने देण्यासाठी डॉ. महाराष्ट्र सरकारने बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना 12 तारखेला लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल २०२१.
याशिवाय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या असंघटित उद्योगांमधील वीज पुरवठ्याशी संबंधित तक्रारी किंवा समस्यांचे निवारणही या योजनेत करण्यात येणार आहे.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजनेच्या अटी आणि पात्रता-

 • या योजनेतील घरगुती वीज जोडणीच्या लाभार्थ्यांना लागू असलेल्या अटी आणि पात्रता पुढीलप्रमाणे असतील.
 • लाभार्थी अर्जदारास सक्षम प्राधिकारी कार्य जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
 • अर्जदारांकडे अर्जाच्या ठिकाणी कोणतीही पूर्वीची थकबाकी नसावी.

आवश्यक कागदपत्रे –

महावितरण कंपनीशी वीज जोडणी करताना करावयाच्या विहित नमुन्यातील वरील नमुन्यानुसार अर्जासाठी खालील आवश्यक कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

 • आधार कार्ड
 • रहिवासी प्रमाणपत्र

बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना योजनेची कार्यपद्धती डॉ.

 • लाभार्थी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यातील कागदपत्रांसह ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करावा.
 • अर्जदारास शासन मान्यताप्राप्त विद्युत कंत्राटदारांकडून विद्युत प्रतिष्ठापन चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
 • लाभार्थ्याने रु. 500/- ची अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करणे आवश्यक आहे आणि ती रक्कम 5 समान मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा असेल.
 • अर्जदारांचे संपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मा. या संदर्भात महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या विद्यमान तरतुदींच्या अधीन राहून वीज जोडणी दिली जाईल.
 • महावितरणकडे प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार, ज्या लाभार्थ्यांकडे वीज कनेक्शन नाही, त्यांना वीज पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास, पुढील 15 कामकाजाच्या दिवसांत वीज जोडणी दिली जाईल.
 • तसेच, जेथे वीज जोडणी करताना अर्जदाराला वीज पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत, ते प्राधान्याने महावितरण किंवा जिल्हा नियोजन विकास निधी किंवा अन्य उपलब्ध निधीतून निधीतून केले जाईल आणि वीज जोडणी दिली जाईल.
 • याशिवाय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या असंघटित उद्योगांमधील विजेचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी महावितरण स्तरावर किंवा महावितरण स्तरावर प्रत्येक महामंडळात अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्ती कृषी दलाची स्थापना करण्यात येईल. जिल्हा स्तर.

Leave a Comment