नवीन मान्यता शेळी-मेंढी अनुदान योजना शासन निर्णय व संपूर्ण माहिती

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण शेळी/मेंढी गट वाटप (राज्य स्तर आणि जिल्हा स्तर(c) आपण योजना 2021 ची माहिती पाहणार आहोत. मित्र शेळी/मेंढी गट वाटप (राज्य स्तर आणि जिल्हा स्तर) योजना ही योजना 2011-12 या दोन्ही योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ देताना शासन निर्णयात नमूद शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड व मेंढ्यांची किंमत आधारभूत मानून त्यानुसार लाभ दिला जातो. परंतु शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड व मेंढ्यांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे शासन निर्णयानुसार ठरवून दिलेल्या दराने शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड/मेंढ्या पुरविण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या योजनेतील दरांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी लाभार्थींकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार होत आहे.

राज्यस्तरीय आराखडा आणि जिल्हास्तरीय आराखड्यात एकसमानता आणण्यासाठी शेळ्या/मेंढ्या, वाड्याचे उपघटक वगळून शेळ्या-मेंढ्यांचे सध्याचे बाजारमूल्य विचारात घेऊन शेळ्या-मेंढ्यांच्या मोफत किमतीत वाढ करण्याची बाब. , शासन निर्णयाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमध्ये अन्न व पाण्याचे भांडे, आरोग्य सुविधा व औषधोपचार शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार दिनांक 25 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत डॉ

शेळी-मेंढी गट वाटप योजनेचे स्वरूप काय असेल?

या योजनेंतर्गत लाभार्थींचे संगोपन उस्मानाबादी/ संगमनेरी किंवा स्थानिक वातावरणात, अशा प्रजातींच्या जाती आणि माडग्याल प्रजाती किंवा डेक्कनी आणि इतर स्थानिक प्रजातींचे एक बोकड किंवा बोकड यांचे संगोपन केले जाईल. दहा मेंढ्या आणि एक मेंढा असा गट दिला जाईल. सुधारित आयटमनुसार खर्च तपशील खाली दर्शविल्याप्रमाणे असेल.

शेळी मेंढी गट वाटप योजनेचे स्वरूप व अटी व शर्ती काय आहेत?

 • या योजनेंतर्गत लाभार्थींना उस्मानाबादी किंवा संगमनेरीच्या 10 उत्पादक शेळ्या किंवा स्थानिक वातावरणाला तग धरू शकतील अशा जातीच्या आणि एक बोकड किंवा माडग्याल प्रजाती किंवा डेक्कनी आणि इतर स्थानिक प्रजातींच्या दहा मेंढ्या आणि एक नर मेंढा वाटप केला जाईल. लाभार्थ्यांना शेळी किंवा मेंढीची जात निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
 • या योजनेत, खुल्या आणि IMAV श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी 50 टक्के हिस्सा राज्य सरकारकडे राहील आणि 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांनी स्वत: किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन (किमान 5 टक्के) उभारावी. स्वतःचा हिस्सा आणि उर्वरित ४५ टक्के बँक कर्जातून).
 • तसेच, या योजनेत, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा असेल आणि 25 टक्के वाटा रक्कम लाभार्थ्याने स्वत: किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन उभारावी लागेल. किमान 5 टक्के सेल्फ शेअर आणि उर्वरित 20 टक्के बँक कर्ज).
 • शेळी/मेंढी गट खरेदी केल्यानंतर वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्याने स्वत:च्या खर्चाने करावा लागेल.

शेळी मेंढी गट वाटप योजनेत लाभार्थी निवडीचे निकष आणि प्राधान्य कसे आहे?

 • दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी
 • अल्पभूधारक (एक हेक्टरपर्यंत जमीन असणारे लाभार्थी)
 • लहान जमीनधारक (1 ते 2 हेक्टर जमीनधारक)
 • सुशिक्षित बेरोजगार बेरोजगार युवकांनी रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंदणी केली.
 • महिला स्व-शासनाच्या लाभार्थी (A Incorrect. A ते D)

उक्त योजनेअंतर्गत 10 शेळ्या आणि एक बोकड आणि दहा मेंढ्या आणि एक नर मेंढा या गटांच्या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे असेल.

पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ मर्यादित पुणे या सरकारी कंपनीचे अधिकृत भांडवल रु 6 कोटी ते 25 कोटी रु करण्याचा शासन निर्णय.

शेळ्या किंवा मेंढ्यांचा गट खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

 • पशुधन विकास अधिकारी तपशील
 • पशुधन विकास अधिकारी किंवा जवळचे पशुवैद्यकीय दवाखाना
 • राष्ट्रीयकृत बँकेचे प्रतिनिधी
 • विमा कंपनी प्रतिनिधी
 • लाभार्थी

शेळी-मेंढी गटासाठी वाटप योजना राबविण्याची प्रक्रिया काय असेल?

 • योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची निवड केल्यानंतर, त्यांना कोअर बुकींग सुविधेसह राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते उघडणे आवश्यक असेल किंवा लाभार्थ्याचे कोअर बँकिंग सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते असल्यास, ते आवश्यक असेल. या योजनेशी संबंधित खाते जोडणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या खात्यातील अनुदानाची रक्कम डीबीटीद्वारे वर्गीकृत करणे शक्य होईल.
 • लाभार्थ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक आणि पॅन क्रमांक या बचत खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे.
 • अशा प्रकारे उघडलेल्या बँक खात्यात लाभार्थ्यांनी स्व-योगदानाची रक्कम जमा केल्याची खात्री केल्यानंतर, सरकारी अनुदानाची रक्कम डीबीटीद्वारे बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल.
 • या योजनेंतर्गत, उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी किंवा इतर स्थानिक जातीच्या सुपीक शेळ्या किंवा शेळ्या आणि माडग्याळ डेक्कनी आणि इतर स्थानिक जातीच्या मेंढ्या किंवा नर मेंढ्या प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी महामंडळ गोखलेनगर, पुणे 16 कडून खरेदी केल्या जातील. उपलब्ध नसल्यास. महामंडळ किंवा शेळ्या किंवा मेंढ्या, अधिकृत बाजारातून खरेदी केली जाईल.

शरद पवार गाव समृद्ध शेळीपालन शेड अनुदान योजनेची माहिती

योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणार्‍या शेळी व मेंढी गटाची विमा माहिती-

 • खरेदी केल्यानंतर लगेच शेळ्या/मेंढ्यांचा विमा काढणे बंधनकारक असेल.
 • विमा रकमेच्या 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे.
 • शेळी किंवा मेंढीचा गट विमा लाभार्थी आणि पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या नावे संयुक्तपणे काढावा.
 • गटातील विमा उतरवलेल्या शेळ्या किंवा मेंढ्या किंवा मेंढ्या यांचा मृत्यू झाल्यास, लाभार्थ्याला विम्याच्या रकमेतून शेळ्या/बोकडे/मेंढ्या/मेंढ्या पुन्हा खरेदी करणे आवश्यक आहे.
 • लाभार्थ्याने विहित नमुन्यात बाँड सादर करणे आवश्यक आहे.
 • नाविन्यपूर्ण योजना: ५०% अनुदान शेड, 10 शेळ्या, 2 बोकड, गट वाटप योजना
 • नवीन मान्यता शेळी-मेंढी अनुदान योजना शासन निर्णय व संपूर्ण माहिती
 • PMFBY 2023-खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक विमा माहिती
 • 88 कोटी 44 लाख निधी गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजना मंजूर
 • जमीन अभिलेख: सरकारी जमीन गणनेची संपूर्ण माहिती

Leave a Comment