डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना शासन निर्णय GR PDF

डॉ. आंबेडकर सफाई कामगार आवास योजना महाराष्ट्र: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या लेखांमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना 2022 आपण या लेखात संबंधित माहिती पाहू.

सफाई कामगार आवास योजना महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका किंवा महानगरपालिका कामगारांच्या कामाचे विशेष स्वरूप लक्षात घेऊन 25 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेले सफाई कामगार. सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सफाई कामगारांच्या सेवेत असताना अशा सफाई कामगारांचा मृत्यू झाल्यास, अशा कामगारांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र वारसांना मालकीच्या आधारावर मोफत सदनिका देण्यात येतील. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेची माहिती या लेखात पाहणार आहोत.

सफाई कामगार आपले आरोग्य धोक्यात घालून शहर स्वच्छ ठेवून समाजाची सेवा करतात. राज्यातील महापालिका किंवा नगरपालिका स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मोफत सदनिका उपलब्ध करून देणे, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या कामाचे विशिष्ट स्वरूप आणि त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन. तसेच सेवेत असताना त्यांच्यासाठी सेवा निवासस्थानाचे बांधकाम उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने पुढील शासन निर्णय घेतला आहे.

बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजनेत डॉ

आंबेडकर आवास योजना शासन

राज्यातील महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांमधील सफाई कामगारांच्या कामाचे विशेष स्वरूप लक्षात घेऊन ज्या सफाई कामगारांनी पंचवीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केली आहे. अशा सफाई कामगारांचा सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा सफाई कामगार सेवेत असताना मृत्यू झाला. अशा सफाई कामगारांच्या मृत्यूनंतर शासनाने बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे डॉ.

सफाई कामगार गृहनिर्माण योजनेचे लाभ

25 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या राज्यातील नगरपालिका किंवा नगरपालिका सफाई कामगारांच्या कामाचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात घेऊन. अशा सफाई कामगारांचा सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास, मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र वारसांना महानगरपालिका किंवा महानगरपालिकेद्वारे 269 चौरस फूट चटई क्षेत्राचे फ्रीहोल्ड फ्लॅट मोफत वाटप केले जातात. या सदनिकांचे बांधकाम शासनाने स्वतंत्रपणे विहित केलेले आहे. अशा प्रकारे सफाई कामगारांना दिलेले मोफत सदनिका अहस्तांतरणीय आहेत.

बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सदनिकांच्या वाटपासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (एसआरए) शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या पुनर्वसन घटकाव्यतिरिक्त, एकात्मिक गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत अधिक निवासी झोपडपट्ट्या बांधल्या जातील. नागरी गरीबांसाठी मूलभूत सेवा आणि म्हाडाच्या अल्प उत्पन्न गटातील गृहनिर्माण योजनेंतर्गत निवासी झोपडपट्ट्या. फ्लॅटसाठी 15 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. या संदर्भात कारवाई करण्याची जबाबदारी गृहनिर्माण विभागाची नोडल विभागाची राहिली आहे.

जर सफाई कामगार निवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) किंवा निम्न उत्पन्न गट (LIG) अंतर्गत येत असेल तर b. SUP किंवा IHSD दोन्ही पी योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्यान बांधण्यात आलेल्या फ्लॅटपैकी 15 टक्के सदनिका सध्याच्या योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त सफाई कामगारांना वाटप केल्या जातात. त्याची दक्षता महानगरपालिका किंवा नगरपालिका अंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणा तसेच म्हाडाच्या सुकाणू अभिसरणासह घेतली जाते.

या योजनेशी संबंधित शासन निर्णयाबाबत अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर जा. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना GR PDF पाहू शकता. आणि आपण प्रथम तपशीलवार माहिती जाणून घेऊ शकता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना GR –

Leave a Comment